Opbygning og sikkerhed

Hvor finder jeg byggevejledningen til mit Wickey-legeredskab?

Vejledningen tilsendes sammen med det, du har bestilt, i den vedlagte skruepose. Skulle du mod forventning ikke have modtaget den, bedes du kontakte vores kundeservice via [email protected], så sender vi dig en ny.

Hvor lang tid skal regne med til opbygningen?

Med en hjælpende hånd og byggevejledningen er opbygningen normalt ret hurtig. Som en tommelfingerregel, og afhængigt af din håndværksmæssige kunden, så tager det ca. seks arbejdstimer at bygge det mindste legetårn. Endvidere skal du beregne tid til indstøbningen. Vi anbefaler, at du har to hjælpere, når du skal bygge det største legetårn. Så kan du klare det på otte arbejdstimer. Og når dine venner nu er omkring, så kan lige så godt blive til middag.

Hvilke materialer har jeg brug for til opbygningen?

Brædder og stolper er færdigsavede, og det nødvendige skruemateriale, inklusive afdækningsplader, følger med leveringen. Du har brug for følgende værktøj til opbygningen:

   
Elektrisk boremaskine Vaterpas Gummihammer  Ansatsvinkel Topnøglesæt

 

Tip: Ved fastgørelsen er det vigtigt at anvende en skruebit i den rigtige størrelse til de medfølgende skruer for at undgå tidligt opståede rust- og andre skader.

Hvor kan jeg finde en monteringsservice?

Kontrollér, at din bestilling er komplet og fejlfri, når den leveres, før du kontakter en monteringsservice. Det sparer dit besvær, tid og penge, og dine medhjælpere kan udføre arbejdet i ro og mag.

Kan legeredskabet monteres på andre måder end den, der er beskrevet i byggevejledningen?

Hovedkomponenterne, dvs. legetårnets struktur, skal bygges som beskrevet i byggevejledningen. Eventuelle ændringer i denne konstruktion sker på brugerens egen risiko og kan ikke blot påvirke dine garantikrav, men kan også være en fare for dine børn. Ved bygning af flere tårne kan de bygges spejlvendt af hinanden. Det betyder, at positionen for tilbehør som rutsjebane eller klatrevæg kan byttes om. Hvis du ikke er sikker på, om det også gælder for dit legeredskab, så er vores kundeservice naturligvis altid klar til at hjælpe dig.

Hvordan monterer jeg vandtilførslen til rutsjebanen?

Du skal bruge et bor på 4 mm og med en længde på mindst 5 cm. Desuden skal du bruge fint sandpapir til at fjerne eventuelt overskydende materiale fra boringen fra rutsjebanens overside. Til vandtilslutningen skal man bruge en halv tomme bred vandslange og en slangeklemme.
Advarsel: Læg mærke til, at kun vores rutsjebaner på 175 cm, 220 cm og 300 cm tillader vandtilslutning.

Wateraansluiting

På bagsiden af rutsjebanen er der et tilslutningsrør, som markerer det sted, hvor vandtilslutningen skal være. Før boret gennem det lille rør nedefra, og begynd at bore et hul. Hvis boret sjutter, kan det afhjælpes ved at sætte en borspids på. Tiloversblivne spåner kan fjernes forsigtigt med fint sandpapir. Tip: Vær forsigtig, når du bruger sandpapir, så du undgår ridser i rutsjebanen. Derefter skrues den halv tomme brede slange på tilslutningsrøret og fastgøres med slangeklemmen. Snart kan ren sjov med vand begynde!

Hvordan skal underlaget være, så legeredskabet er sikkert opstillet?

Det er bedst, at du bygger dit Wickey-legeredskab på et plant underlag. Græs- eller sandflader med tilstrækkelig plads omkring stilladset er særlig velegnede. Hvis underlaget er hårdt anbefales det at lægge faldsikringsmåtter omkring redskabet.

Hvordan gør jeg legeredskabet fast til jorden?

Selvom dit legeredskab virker stabilt og sikkert: Af hensyn til børns sikkerhed anbefaler vi, at alle legeredskaber forankres til jorden. Med genne forankring øges tårnets eller gyngens stabilitet. Alle ankre skrues ind i klatretårnets stolper og - afhængigt af den type anker, du vælger - ikke ses udefra. Generelt anbefaler vi, at forankre alle tårnets stolper, som står på jorden. Stiger og klatrevægge skal også fastgøres med hver to ankre. Du kan læse mere i de respektive produktbeskrivelser. 

Tip:
Vores vinkelanker passer perfekt til alle tårne.

Hvilket anker skal du bruge, og følger disse med legeredskabet?

Du skal bestille ankrene til dit legeredskab særskilt. Se produktets produktside. Der giver vi anbefalinger om typen og antallet af ankre, som vi anbefaler til dit tårn.

  Grundanker Jordanker Vinkelanker
  Grundanker Jordanker Vinkelanker
Firkantede stolper/skæve stiger
Gyngestolper
Runde stolper
Tiny-/flyer-serie
Smart-/prime-serie
Løs, sandet bund (legeredskabet skal altid støbes fast i beton)
Fast, stenet bund
Montagetips Supernem montage

Skal skrues ned i underlaget eller støbes fast i beton
Nem montage*

Skal støbes fast i beton
Nem montage*

Skal støbes fast i beton
Stabilitet Stabil og sikker (Standard) Stabil og sikker (Premium) Stabil og sikker (Premium)

*Anbefaling: Montage på indersiden, ankret kan ikke ses udefra

Hvordan støber jeg ankeret i beton?

Skal jeg tage højde for en sikkerhedsafstand under opførelsen?

Forhindringer, som træer, hække eller mure, er ikke blot i vejen under legen, men indebærer en stor risiko for at komme til skade. Derfor anbefaler vi en sikkerhedsafstand på mindst 2 meter rundt om hele legeanordningen, så der kan leges sikkert og uden bekymring. Det punkt, der skal udgøre afstanden er altid det yderste punkt eller den yderste pæl på legetårnet eller gyngen.

Hvor mange faldbeskyttelsesmåtter skal jeg bruge, og hvor skal de ligge?

Vi anbefaler at anvende faldbeskyttelsesmåtter for at minimere risikoen for faldulykker. Et blødt underlag omkring legeredskabet er altid at foretrække. Vores faldbeskyttelsesmåtter måler 50x50cm. Vi anbefaler at anvende mindst.

    • 4 styk per klatrevæg/-stige
    • 2 styk per rutsjebane
    • 6 styk under hver individuel gynge
    • 4 styk under hvert klatrereb/-net
    • 4 styk under hver rebstige