• Made in Germany
  • 10 års garanti¹
  • Fra 375 kr forsendes gratis*
  • Mere end 1 million tilfredse kunder

Garantierklæring

Vi henviser først til dine juridiske rettigheder: juridisk ret til mangelgaranti, juridisk fortrydelsesret for forbrugere, almen juridisk ret til skadeserstatning. De enkelte juridiske rettigheder begrænses ikke af garantien.

Garantien består af en holdbarhedsgaranti på alle trædele, der indgår i den købte vare. Garantien gælder kun, når du ved købet af varen også har købt mindst ét anker (vinkelanker, jordanker, grundanker, pæleanker). Beviset for det samlede køb af vare og anker er, at de står på den samme opstilling på din kvittering eller bestillingsbekræftelse, der skal fremlægges ved krav om refusion i henhold til garantien. Garantien omfatter Wickeys pligt til at hæfte for råd i trædele på den købte vare, der skyldes vejrmæssige påvirkninger.

Hvis fabrikanten opdager fejl, er omkostningerne, der påløber i forbindelse med en tilbagekaldelse og tilbagelevering, ikke omfattet af denne garanti. Garantien kan ikke overdrages. Garantien bortfalder, hvis du sælger trædelen videre til tredjepart. Garantien bortfalder i dette tilfælde, når der er indgået aftale om videresalg.

Følgende er ikke omfattet af garantien

skader opstået ved uhensigtsmæssig behandling,
skader opstået ved forkert montering af trædelene,
skader opstået ved uhensigtsmæssig opbevaring,
skader opstået ved naturlig slitage og ved overbelastning,
skader opstået ved brug af tilbehør/ekstraudstyr/tilbygningsdele og plejemidler, der ikke anbefales af fabrikanten,
skader opstået ved ydre påvirkninger eller hændelser, såsom stormskader, oversvømmelsesskader eller skader forårsaget af vand fra vandforsyningen,
skader, der ikke opstår på den købte genstand, altså såkaldte følgeskader,
små fejl, der hverken har indflydelse på genstandens værdi eller anvendelsesomfang,
personskader.

Det fysiske gyldighedsområde for garantidækningen begrænser sig til Forbundsrepublikken Tyskland som defineret i Den Tyske Grundlovs artikel 11, stk. 1.

Garantigivers navn og adresse:
Wickey GmbH & Co. KG
Franz-Savels-Straße 69
52538 Gangelt / Tyskland
E-Mail: [email protected]

Garantiens varighed (gyldighedsperiode) på alle trædele er 10 år. Garantien løber fra tidspunktet for modtagelsen af varen. Garantien løber i 10 år. Garantien ophører, når der er gået 10 år.
For at kunne gøre krav på garantibeløb kræves:
1. billeder af fejl/mangler på trædelene på den købte vare
2. kvittering (fakturaen er/var vedlagt den leverede artikel) eller bestillingsbekræftelse (sendt til dig pr. e-mail)
Ved fremlæggelse af den nævnte dokumentation kan du fremsætte garantikravet til os helt uformelt (f.eks. pr. e-mail).

I tilfælde af garantidækning får du de fejlbehæftede trædele til den købte vare erstattet i form af gratis levering af erstatning for delene.
Du har krav på, at ovenstående garantierklæring tilstilles dig i trykt eller anden tekstform.

Indlæser...

Sammenlign Produkter

chevron-right