• Made in Germany
 • 10 års garanti¹
 • Fra 375 kr forsendes gratis*
 • Mere end 1 million tilfredse kunder

Dato: 12.09.2023

Ansvar

Wickey GmbH & Co. KG
Franz-Savels-Straße 69
52538 Gangelt
Tyskland
Tlf.: +45 (0)69 918 065
E-Mail: [email protected]

Kontaktoplysninger for databeskyttelsesansvarlig

Vores virksomheds databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes på vores adresse mærket "Databeskyttelsesansvarlig" eller på:[email protected]

Formål med databehandling

Ved kontakt med kundeservice / en medarbejder:
Handlinger for at erhverve en kunde / pleje eksisterende kunder for at bevare og forbedre et vedvarende kontraktforhold; salg, kundekommunikation og -support, klage- og tilbagetrækningshåndtering / oprettelse og levering af et CRM-system til indtastning, behandling og styring af kunde- og kontraktsdata til fælles brug af medarbejdere.

Ved bestilling eller angivelse af dine kontaktoplysninger i Wickey-webshop eller hos en tredjepart:
Behandling af salg af produkter.

Retligt grundlag

Art. 6 stk. 1 litra b DSGVO - kontraktmæssige foranstaltninger
Art. 6 stk. 1 litra f DSGVO - lovligheden af behandlingen (berettiget interesse)

Modtagere af personoplysninger uden for virksomheden

Ved køb af produkter fra tredjeparter, der ikke er en del af Wickey-sortimentet, vil dine personoplysninger blive videregivet til den eksterne partner med henblik på dropshipping, klager og/eller forsendelse. Behandlingen af dine data udføres inden for rammerne af fælles ansvar i henhold til art. 26 DSGVO eller ordrebehandling i henhold til art. 28 DSGVO. For at gøre krav på dine rettigheder som berørt person kan du kontakte begge ansvarlige parter til enhver tid. Begge parter er lige ansvarlige for at opfylde informationsforpligtelserne i henhold til art. 13 + 14 DSGVO.
I forbindelse med ordrebehandlingen kan dine data også videregives til ordrebehandlere og tredjeparter (f.eks. fragtfirmaer). Om nødvendigt er relevante ordrebehandlingsaftaler blevet indgået.

Hensigt om overførsel til et tredjeland eller international organisation

Vi har ikke til hensigt at overføre dine personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation.

Opbevaringsvarighed

Dine personoplysninger opbevares så længe det er nødvendigt for det respektive formål. Undtaget er data, for hvilke der er længere opbevaringsperioder.

Dine rettigheder

Hvis dine personoplysninger behandles som bruger, betragtes du i henhold til DSGVO som en berørt person. De berørte personer har følgende rettigheder over for den ansvarlige:

 • Ret til indsigt (Art. 15 DSGVO)
 • Ret til rettelse eller sletning af personoplysninger (Art. 16, 17 DSGVO)
 • Ret til begrænsning af behandling (Art. 18 DSGVO)
 • Ret til underretning i forbindelse med rettelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandlingen (Art. 19 DSGVO)
 • Ret til dataportabilitet (Art. 20 DSGVO)
 • Ret til indsigelse (Art. 21 DSGVO)
 • Ret til tilbagetrækning af givne samtykkeerklæringer. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tilbagetrækningen, forbliver uberørt på grund af den hidtil gyldige samtykke. (Art. 7 stk. 3 DSGVO)
 • Ret til klage til tilsynsmyndigheden (Art. 77 DSGVO)

Automatisk beslutningstagning og profilering

Som et ansvarligt firma undlader vi at anvende automatisk beslutningstagning eller profilering, når vi indsamler dine personoplysninger.

Indlæser...

Sammenlign Produkter

chevron-right