Monteringstip

  1. Monter legeanordningen, og anbring den på det sted, hvor den skal være. Overhold sikkerhedsafstandene ifølge monteringsvejledningen.
  2. Marker alle stolperne til tårnet på jorden, og grav frostsikre huller (Ø30 x D 70 cm) ned i jorden.
  3. Anbring legeanordningen, og monter alle ankre, om muligt på den side, der ikke ses.
  4. Understøt ankrene med sten, eller forsyn legeanordningen med trækile, indtil legetårnet står lige.
  5. Indstøb beton indtil ca. 10 cm under overfladen. Når betonen er tør, kan det resterende hul fyldes ud med muldjord.